ลำดับ ชื่อสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ( นิ้ว ) ใบเสนอราคา
1 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 1 - 1/4 "
2 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 1 - 1/2 "
3 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 2 "
4 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 2 - 1/2 "
5 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 3 "
6 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 4 "
7 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 5 "
8 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 6 "
9 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 5 8 "
10 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 1 / 2 "
11 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 3 / 4 "
12 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 1 "
13 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 1 - 1/4 "
14 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 1 - 1/2 "
15 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 2 "
16 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 2 - 1/2 "
17 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 3 "
18 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 4 "
19 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 6 "
20 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 8.5 8 "
21 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 1 / 2 "
22 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 3 / 4 "
23 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 1 "
24 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 1 - 1/4 "
25 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 1 - 1/2 "
26 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 2 "
27 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 2 - 1/2 "
28 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 3 "
29 ท่อพีวีซี ( สีฟ้า ) class 13.5 4 "