ลำดับ ชื่อสินค้า มม.(นิ้ว) ใบเสนอราคา
1 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 35 ( 1-1/4 " )
2 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 40 ( 1-1/2 " )
3 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 55 ( 2" )
4 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 65 ( 2-1/2 " )
5 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 80 ( 3" )
6 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 100 ( 4" )
7 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 125 ( 5" )
8 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 150 ( 6" )
9 ข้องอ 45 ํ - บาง ฟ้า 200 ( 8" )