ลำดับ ชื่อสินค้า มม.(นิ้ว) ใบเสนอราคา
1 ข้องอ 45 ํ - หนา ฟ้า 18 ( 1/2 " )
2 ข้องอ 45 ํ - หนา ฟ้า 20 ( 3/4 " )
3 ข้องอ 45 ํ - หนา ฟ้า 25 ( 1" )
4 ข้องอ 45 ํ - หนา ฟ้า 55 ( 2" )
5 ข้องอ 45 ํ - หนา ฟ้า 65 ( 2-1/2 " )
6 ข้องอ 45 ํ - หนา ฟ้า 80 ( 3" )
7 ข้องอ 45 ํ - หนา ฟ้า 100 ( 4" )