ลำดับ ชื่อสินค้า นิ้ว ใบเสนอราคา
1 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 1-1/2" * 1-1/4"
2 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 2" * 1-1/4"
3 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 2" * 1-1/2"
4 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 2-1/2" * 1-1/2"
5 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 2-1/2" * 2"
6 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 3" * 1-1/2"
7 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 3" * 2"
8 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 3" * 2-1/2"
9 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 4" * 1-1/2"
10 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 4" * 2"
11 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 4" * 2-1/2"
12 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 4" * 3"
13 ข้อต่อตรงลด - บาง ฟ้า 6" * 4"