ลำดับ ชื่อสินค้า นิ้ว ใบเสนอราคา
1 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 3/4" * 1/2"
2 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 1" * 1/2"
3 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 1" * 3/4"
4 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 1-1/4" * 3/4"
5 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 1-1/4" * 1"
6 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 1-1/2" * 1/2"
7 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 1-1/2" * 3/4"
8 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 1-1/2" * 1"
9 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 1-1/2" * 1-1/4"
10 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2" * 1/2"
11 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2" * 3/4"
12 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2" * 1"
13 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2" * 1-1/4"
14 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2" * 1-1/2"
15 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2-1/2" * 3/4"
16 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2-1/2" * 1"
17 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2-1/2" * 1-1/2"
18 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 2-1/2" * 2"
19 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 3" * 1-1/4"
20 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 3" * 1-1/2"
21 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 3" * 2"
22 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 3" * 2-1/2"
23 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 4" * 1-1/2"
24 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 4" * 2"
25 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 4" * 2-1/2"
26 ข้อต่อตรงลด - หนา ฟ้า 4" * 3"