ลำดับ ชื่อสินค้า นิ้ว ใบเสนอราคา
1 สามทาง - บาง ฟ้า 1 - 1/4"
2 สามทาง - บาง ฟ้า 1 - 1/2"
3 สามทาง - บาง ฟ้า 2"
4 สามทาง - บาง ฟ้า 2 - 1/2"
5 สามทาง - บาง ฟ้า 3"
6 สามทาง - บาง ฟ้า 4"
7 สามทาง - บาง ฟ้า 6"
8 สามทาง - บาง ฟ้า 8"