ลำดับ ชื่อสินค้า นิ้ว ใบเสนอราคา
1 สามทางลด - บาง ฟ้า 2" * 1-1/4"
2 สามทางลด - บาง ฟ้า 2" * 1-1/2"
3 สามทางลด - บาง ฟ้า 2-1/2" * 2"
4 สามทางลด - บาง ฟ้า 3" * 1-1/2"
5 สามทางลด - บาง ฟ้า 3" * 2"
6 สามทางลด - บาง ฟ้า 3" * 2-1/2"
7 สามทางลด - บาง ฟ้า 4" * 2"
8 สามทางลด - บาง ฟ้า 4" * 2-1/2"
9 สามทางลด - บาง ฟ้า 4" * 3"
10 สามทางลด - บาง ฟ้า 6" * 4"