ลำดับ ชื่อสินค้า นิ้ว ใบเสนอราคา
1 สามทางลด - หนา ฟ้า 3/4" * 1/2"
2 สามทางลด - หนา ฟ้า 1" * 1/2"
3 สามทางลด - หนา ฟ้า 1" * 3/4"
4 สามทางลด - หนา ฟ้า 1-1/2" * 1/2"
5 สามทางลด - หนา ฟ้า 1-1/2" * 3/4"
6 สามทางลด - หนา ฟ้า 1-1/2" * 1"
7 สามทางลด - หนา ฟ้า 2" * 1/2"
8 สามทางลด - หนา ฟ้า 2" * 3/4"
9 สามทางลด - หนา ฟ้า 2" * 1"
10 สามทางลด - หนา ฟ้า 2" * 1-1/4"
11 สามทางลด - หนา ฟ้า 2" * 1-1/2"
12 สามทางลด - หนา ฟ้า 2-1/2" * 3/4"
13 สามทางลด - หนา ฟ้า 2-1/2" * 1"
14 สามทางลด - หนา ฟ้า 2-1/2" * 1-1/2"
15 สามทางลด - หนา ฟ้า 2-1/2" * 2"
16 สามทางลด - หนา ฟ้า 3" * 1/2"
17 สามทางลด - หนา ฟ้า 3" * 3/4"
18 สามทางลด - หนา ฟ้า 3" * 1"
19 สามทางลด - หนา ฟ้า 3" * 1-1/2"
20 สามทางลด - หนา ฟ้า 3" * 2"
21 สามทางลด - หนา ฟ้า 3" * 2-1/2"
22 สามทางลด - หนา ฟ้า 4" * 3/4"
23 สามทางลด - หนา ฟ้า 4" * 1"
24 สามทางลด - หนา ฟ้า 4" * 1-1/2"
25 สามทางลด - หนา ฟ้า 4" * 2"
26 สามทางลด - หนา ฟ้า 4" * 3"
27 สามทางลด - หนา ฟ้า 6" * 3"
28 สามทางลด - หนา ฟ้า 6" * 4"