ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( นิ้ว )ด้าน ( นิ้ว )ความหนา ( มม.)ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 1 / 2"1 /2"16
2 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 1 / 2"1 /2"1.26
3 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 3 / 4"3 / 4"16
4 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 3 / 4"3 / 4"1.26
5 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 1 "1"16
6 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 1 "1"1.26
7 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 1 - 1/4"1 - 1/4"16
8 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 1 - 1/4"1 - 1/4"1.26
9 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 1 - 1/2"1 - 1/2"16
10 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 1 - 1/2"1 - 1/2"1.26
11 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line ( สั่งพิเศษ ) 2 "2"16
12 แป๊บโปร่ง เกรด 304 ผิว Hair Line 2 "2"1.26