ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( นิ้ว )ด้าน ( นิ้ว )ความหนา ( มม.)ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line 1"1 / 2"16
2 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line 1"1 / 2"1.26
3 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line ( สั่งพิเศษ ) 1"1 / 2"1.56
4 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line 1 - 1/2" 3 / 4"16
5 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line ( สั่งพิเศษ ) 1 - 1/2" 3 / 4"1.26
6 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line ( สั่งพิเศษ ) 1 - 1/2" 3 / 4"1.56
7 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line 2 "1 "16
8 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line 2 "1 "1.26
9 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line ( สั่งพิเศษ ) 2 "1 "1.56
10 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line 3 "1 - 1/2"1.26
11 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line 3 "1 - 1/2"1.56
12 แป๊บแบน เกรด 304 ผิว Hair Line 4 "2 "1.56