หมายเหตุ : เส้นผ่าศูนย์กลาง วัดจาก " วงในของท่อ "

ลำดับ ชื่อสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ( นิ้ว )หนา ( มม. )ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 ท่อสแตนเลส รุ่น sch # 40 1 / 2"2.776
2 ท่อสแตนเลส รุ่น sch # 40 3 / 4"2.86
3 ท่อสแตนเลส รุ่น sch # 40 1 "3.36
4 ท่อสแตนเลส รุ่น sch # 40 1 - 1/4"3.56
5 ท่อสแตนเลส รุ่น sch # 40 1 - 1/2"3.686
6 ท่อสแตนเลส รุ่น sch # 40 2 "3.96