หมายเหตุ : เส้นผ่าศูนย์กลาง วัดจาก " วงนอกของท่อ "

ลำดับ ชื่อสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ( นิ้ว )หนา ( มม. )ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 3 / 8"16
2 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 - สั่งพิเศษ 3 / 8"1.26
3 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 / 2"16
4 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 / 2"1.26
5 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 / 2"1.56
6 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 - สั่งพิเศษ 5 / 8"16
7 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 5 / 8"1.26
8 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 - สั่งพิเศษ 5 / 8"1.56
9 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 3 / 4"16
10 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 3 / 4"1.26
11 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 3 / 4"1.56
12 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 - สั่งพิเศษ 7 / 8"16
13 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 7 / 8"1.26
14 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 - สั่งพิเศษ 7 / 8"1.56
15 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 "16
16 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 "1.26
17 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 "1.56
18 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 - 1/4"16
19 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 - 1/4"1.26
20 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 - 1/4"1.56
21 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 - 1/2"16
22 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 - 1/2"1.26
23 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 1 - 1/2"1.56
24 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 2 "16
25 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 2 "1.26
26 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 2 "1.56
27 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 2 - 1/2"1.26
28 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 2 - 1/2"1.56
29 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 3 "1.26
30 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 3 "1.56
31 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 304 4 "1.56