หมายเหตุ : เส้นผ่าศูนย์กลาง วัดจาก " วงนอกของท่อ "

ลำดับ ชื่อสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ( นิ้ว )หนา ( มม. )ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 3 / 8"16
2 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 3 / 8"1.26
3 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 3 / 8"1.56
4 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 1 / 2"16
5 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 1 / 2"1.26
6 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 5 / 8"16
7 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 5 / 8"1.26
8 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 3 / 4"16
9 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 3 / 4"1.26
10 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 3 / 4"1.56
11 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 7 / 8"16
12 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 7 / 8"1.26
13 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 1 "16
14 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 1 "1.26
15 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 1 "1.56
16 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 1 - 1/4"16
17 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 1 - 1/4"1.26
18 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 1 - 1/4"1.56
19 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 1 - 1/2"16
20 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 1 - 1/2"1.26
21 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 1 - 1/2"1.56
22 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 2 "16
23 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 2 "1.26
24 ท่อกลม สแตนเลส เกรด 201 - สั่งพิเศษ 2 "1.56