ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( นิ้ว )ด้าน ( นิ้ว )ความหนา ( มม.)ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 ฉากพับ เกรด 304 ( ผิวด้าน ) 1"1"36
2 ฉากพับ เกรด 304 ( ผิวด้าน ) 1 - 1/4"1 - 1/4"36
3 ฉากพับ เกรด 304 ( ผิวด้าน ) 1 - 1/2"1 - 1/2"36
4 ฉากพับ เกรด 304 ( ผิวด้าน ) 2"2"36