ลำดับ ชื่อสินค้า กว้าง ( นิ้ว )หนา ( นิ้ว )ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1 / 2"1 / 8"6
2 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 5 / 8"1 / 8"6
3 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 3 / 4"1 / 8"6
4 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 3 / 4"3 / 16"6
5 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1"1 / 8"6
6 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1"3 / 16"6
7 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1"1 / 4"6
8 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1 - 1/4"1 / 8"6
9 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1 - 1/4"3 / 16"6
10 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1 - 1/2"1 / 8"6
11 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1 - 1/2"3 / 16"6
12 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 1 - 1/2"1 / 4"6
13 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 2"1 / 8"6
14 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 2"3 / 16"6
15 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 2"1 / 4"6
16 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 2 - 1/2"1 / 8"6
17 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวด้าน ) 3"1 / 8"6