ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( ฟุต )ด้าน ( ฟุต )หนา ( มม. ) ใบเสนอราคา
1 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) 480.4
2 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) 480.5
3 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) 480.7
4 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) 480.9
5 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) 481.0
6 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) 481.2
7 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) 481.5
8 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) 482.0
9 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) - สั่งพิเศษ 5101.0
10 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) - สั่งพิเศษ 5101.2
11 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) - สั่งพิเศษ 5101.5
12 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ( ผิว 2B ) - สั่งพิเศษ 5102.0