หมายเหตุ : ความหนา (  เนื้อจริง / เนื้อจริงรวมลาย )

ลำดับ ชื่อสินค้า หนา ( มม. )ด้าน ( ฟุต )ด้าน ( ฟุต ) ใบเสนอราคา
1 แผ่นลายสแตนเลส ( รีด ) - สั่งพิเศษ 3.0 / 4.548
2 แผ่นลายสแตนเลส ( รีด ) - สั่งพิเศษ 4.5 / 6.048