ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( ฟุต )ด้าน ( ฟุต )หนา ( มม. )ขนาดรู ( มม. ) ใบเสนอราคา
1 แผ่นรูสแตนเลส เกรด 304 480.73
2 แผ่นรูสแตนเลส เกรด 304 480.76
3 แผ่นรูสแตนเลส เกรด 304 480.725