ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( ฟุต )ด้าน ( ฟุต )หนา ( มม. ) ใบเสนอราคา
1 แผ่นเรียบ อลูมิเนียม 480.7
2 แผ่นเรียบ อลูมิเนียม 480.8
3 แผ่นเรียบ อลูมิเนียม 480.9
4 แผ่นเรียบ อลูมิเนียม 481.0
5 แผ่นเรียบ อลูมิเนียม 481.2
6 แผ่นเรียบ อลูมิเนียม 481.5