ลำดับ ชื่อสินค้า ช่วงสั้นของรู (มม.)ช่วงยาวของรู (มม).ความหนา (มม.)น้ำหนัก (กก.) ใบเสนอราคา
1 ตะแกรงฉีก XS-31 1230.51.25.3
2 ตะแกรงฉีก XS-32 1230.51.69.0
3 ตะแกรงฉีก XS-33 1230.52.319.1
4 ตะแกรงฉีก XS-41 2250.81.66.9
5 ตะแกรงฉีก XS-42 2250.82.312.4
6 ตะแกรงฉีก XS-43 2250.83.224.2
7 ตะแกรงฉีก XS-51 25611.67.6
8 ตะแกรงฉีก XS-52 25612.313.1
9 ตะแกรงฉีก XS-53 25613.224.2
10 ตะแกรงฉีก XS-61 3476.22.39.6
11 ตะแกรงฉีก XS-62 3476.23.217.8
12 ตะแกรงฉีก XS-63 3476.24.531.3
13 ตะแกรงฉีก XS-71 50152.42.37.5
14 ตะแกรงฉีก XS-72 50152.43.212.0
15 ตะแกรงฉีก XS-73 50152.44.521.0
16 ตะแกรงฉีก XS-81 75203.23.28.1
17 ตะแกรงฉีก XS-82 75203.24.514.2
18 ตะแกรงฉีก XS-83 75203.2622.8