ลำดับ ชื่อสินค้า ความหนาลวด ( มม. )ขนาดช่อง ( นิ้ว )สูง ( เมตร )ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 ตะแกรงลวด เบอร์ 8 41"ตามสั่งตามสั่ง
2 ตะแกรงลวด เบอร์ 8 41 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
3 ตะแกรงลวด เบอร์ 8 41 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
4 ตะแกรงลวด เบอร์ 8 42"ตามสั่งตามสั่ง
5 ตะแกรงลวด เบอร์ 8 42 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
6 ตะแกรงลวด เบอร์ 8 43"ตามสั่งตามสั่ง
7 ตะแกรงลวด เบอร์ 9 3.71"ตามสั่งตามสั่ง
8 ตะแกรงลวด เบอร์ 9 3.71 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
9 ตะแกรงลวด เบอร์ 9 3.71 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
10 ตะแกรงลวด เบอร์ 9 3.72"ตามสั่งตามสั่ง
11 ตะแกรงลวด เบอร์ 9 3.72 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
12 ตะแกรงลวด เบอร์ 9 3.73"ตามสั่งตามสั่ง
13 ตะแกรงลวด เบอร์ 10 3.22"12
14 ตะแกรงลวด เบอร์ 10 3.21"ตามสั่งตามสั่ง
15 ตะแกรงลวด เบอร์ 10 3.21 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
16 ตะแกรงลวด เบอร์ 10 3.21 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
17 ตะแกรงลวด เบอร์ 10 3.22"ตามสั่งตามสั่ง
18 ตะแกรงลวด เบอร์ 10 3.22 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
19 ตะแกรงลวด เบอร์ 10 3.23"ตามสั่งตามสั่ง
20 ตะแกรงลวด เบอร์ 11 31"ตามสั่งตามสั่ง
21 ตะแกรงลวด เบอร์ 11 31 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
22 ตะแกรงลวด เบอร์ 11 31 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
23 ตะแกรงลวด เบอร์ 11 32"ตามสั่งตามสั่ง
24 ตะแกรงลวด เบอร์ 11 32 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
25 ตะแกรงลวด เบอร์ 11 33"ตามสั่งตามสั่ง
26 ตะแกรงลวด เบอร์ 12 2.651"ตามสั่งตามสั่ง
27 ตะแกรงลวด เบอร์ 12 2.651 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
28 ตะแกรงลวด เบอร์ 12 2.651 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
29 ตะแกรงลวด เบอร์ 12 2.652"ตามสั่งตามสั่ง
30 ตะแกรงลวด เบอร์ 12 2.652 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
31 ตะแกรงลวด เบอร์ 12 2.653"ตามสั่งตามสั่ง
32 ตะแกรงลวด เบอร์ 14 21"ตามสั่งตามสั่ง
33 ตะแกรงลวด เบอร์ 14 21 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
34 ตะแกรงลวด เบอร์ 14 21 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
35 ตะแกรงลวด เบอร์ 14 22"ตามสั่งตามสั่ง
36 ตะแกรงลวด เบอร์ 14 22 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
37 ตะแกรงลวด เบอร์ 14 23"ตามสั่งตามสั่ง