ลำดับ ชื่อสินค้า ความหนาลวด ( มม. )ขนาดช่อง ( นิ้ว )สูง ( เมตร )ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 ตาข่าย เบอร์ 8 41"ตามสั่งตามสั่ง
2 ตาข่าย เบอร์ 8 41 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
3 ตาข่าย เบอร์ 8 41 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
4 ตาข่าย เบอร์ 8 42"ตามสั่งตามสั่ง
5 ตาข่าย เบอร์ 8 42 -1/2"ตามสั่งตามสั่ง
6 ตาข่าย เบอร์ 8 43"ตามสั่งตามสั่ง
7 ตาข่าย เบอร์ 9 3.71"ตามสั่งตามสั่ง
8 ตาข่าย เบอร์ 9 3.71 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
9 ตาข่าย เบอร์ 9 3.71 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
10 ตาข่าย เบอร์ 9 3.72"ตามสั่งตามสั่ง
11 ตาข่าย เบอร์ 9 3.72 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
12 ตาข่าย เบอร์ 9 3.73"ตามสั่งตามสั่ง
13 ตาข่าย เบอร์ 10 3.22"12
14 ตาข่าย เบอร์ 10 3.21"ตามสั่งตามสั่ง
15 ตาข่าย เบอร์ 10 3.21 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
16 ตาข่าย เบอร์ 10 3.21 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
17 ตาข่าย เบอร์ 10 3.22"ตามสั่งตามสั่ง
18 ตาข่าย เบอร์ 10 3.22 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
19 ตาข่าย เบอร์ 10 3.23"ตามสั่งตามสั่ง
20 ตาข่าย เบอร์ 11 31"ตามสั่งตามสั่ง
21 ตาข่าย เบอร์ 11 31 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
22 ตาข่าย เบอร์ 11 31 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
23 ตาข่าย เบอร์ 11 32"ตามสั่งตามสั่ง
24 ตาข่าย เบอร์ 11 32 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
25 ตาข่าย เบอร์ 11 33"ตามสั่งตามสั่ง
26 ตาข่าย เบอร์ 12 2.651"ตามสั่งตามสั่ง
27 ตาข่าย เบอร์ 12 2.651 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
28 ตาข่าย เบอร์ 12 2.651 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
29 ตาข่าย เบอร์ 12 2.652"ตามสั่งตามสั่ง
30 ตาข่าย เบอร์ 12 2.652 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
31 ตาข่าย เบอร์ 12 2.653"ตามสั่งตามสั่ง
32 ตาข่าย เบอร์ 14 21"ตามสั่งตามสั่ง
33 ตาข่าย เบอร์ 14 21 - 1/4"ตามสั่งตามสั่ง
34 ตาข่าย เบอร์ 14 21 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
35 ตาข่าย เบอร์ 14 22"ตามสั่งตามสั่ง
36 ตาข่าย เบอร์ 14 22 - 1/2"ตามสั่งตามสั่ง
37 ตาข่าย เบอร์ 14 23"ตามสั่งตามสั่ง