ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท บุญเจริญ สตีล แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ได้แบ่งประเภท สินค้า และ บริการต่างๆ ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

    กลุ่มที่  1  :   สินค้าในกลุ่ม เหล็ก อาทิเช่น  เหล็กรูปพรรณ , สแตนเลส , อลูมิเนียม  เป็นต้น

    กลุ่มที่  2  :   สินค้าในกลุ่ม อุปกรณ์  อาทิเช่น  หมวดประปา , สี  น้ำมัน และ อื่นๆ อีกมากมาย

    กลุ่มที่  3  :   บริการต่างๆ อาทิเช่น ตัด-เจาะ  ,  ต๊าฟเกลียวท่อประปา  และ จัดส่งสินค้า

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางร้านจะสามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา

*** ท่านสามารถเลือกดูรายการสินค้าต่างๆได้โดยกดปุ่มลูกศรสีเหลืองหน้าประเภทสินค้า และกดเลือกที่รูปภาพเพื่อไปยังสอบถามราคาได้ ***

เหล็กและอื่นๆ

STEEL

เหล็กรูปพรรณ

STAINLESS

สแตนเลส

ALUMINIUM

อลูมิเนียม

ZINC

สังกะสี ( ซิงค์ )

EXPANDED METAL

ตะแกรง / ตาข่าย

METAL SHEET

เมทัลชีท

อุปกรณ์

PVC pipe

ท่อพีวีซ๊

PVC fifting

อุปกรณ์พีวีซี

บริการต่างๆ

CUTTING & DRILLING

ตัด - เจาะ

TAPPING

ต๊าฟเกลียวท่อประปา

TRANSPORTATION

จัดส่งสินค้า