ลำดับ ชื่อสินค้า มม.(นิ้ว) ใบเสนอราคา
1 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 18 ( 1/2 " )
2 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 20 ( 3/4 " )
3 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 25 ( 1" )
4 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 35 ( 1-1/4 " )
5 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 40 ( 1-1/2 " )
6 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 55 ( 2" )
7 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 65 ( 2-1/2 " )
8 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 80 ( 3" )
9 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า 100 ( 4" )
10 ข้อต่อตรง - หนา ฟ้า ( สั่งพิเศษ ) 150 ( 6" )