ลำดับ ชื่อสินค้า A1 ( มม. )A2 ( มม. ) B1( มม. )B2 (มม.)ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 รางน้ำ 5052566
2 รางน้ำ 7554076
3 รางน้ำ 1005507.56
4 รางน้ำ 12566586
5 รางน้ำ 1506.575106
6 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 15097512.56
7 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 18077510.56
8 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 2007.580116
9 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 20089013.56
10 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 250990136
11 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 250119014.56
12 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 300990136
13 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 30099015.56
14 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 3001290166
15 รางน้ำ ( สั่งพิเศษ ) 38010.5100166