หมายเหตุ : ความหนา (  เนื้อจริง / เนื้อจริงรวมลาย )

ลำดับ ชื่อสินค้า หนา ( มม. )ด้าน ( ฟุต )ด้าน ( ฟุต ) ใบเสนอราคา
1 แผ่นลาย อลูมิเนียม 1.5 / 2.048
2 แผ่นลาย อลูมิเนียม 2.0 / 3.048
3 แผ่นลาย อลูมิเนียม - สั่งพิเศษ 3.0 / 4.548
4 แผ่นลาย อลูมิเนียม - สั่งพิเศษ 4.5 / 6.048