รายละเอียด บริการ ตัด - เจาะ

  1 )  ตัดเหล็กแผ่น ( ด้วยแก๊ส )  เป็นรูปทรงเรขาคณิต ( แบบมาตรฐาน )

  2 )  ตัดเหล็กแผ่น ( ด้วยแก๊ส )  ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

  3 )  ตัด ท่อ , เพลา  ( ด้วยแก๊ส )  

  4 )  ตัด ท่อ , เพลา  ( ด้วยเครื่องตัด - เลื่อย )  

  5 )  ตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 16 "

  6 )   เจาะรูแผ่นเพลทขนาดต่างๆ

  7 )   ลูกค้าสามารถสอบถามราคาค่าบริการ ตัด - เจาะ ด้วยช่องทางต่อไปนี้

            A.  ทางโทรศัพท์

            B.  ทางเมนูขอใบเสนอราคา ( ลูกค้าสามารถแนบไฟล์ภาพ หรือ แบบ ที่ต้องการให้ทางร้านตรวจสอบ )