ลำดับ ชื่อสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ( นิ้ว ) ใบเสนอราคา
1 ท่อพีวีซี ( สีเทา ) 1 / 4 "
2 ท่อพีวีซี ( สีเทา ) 3 / 8 "
3 ท่อพีวีซี ( สีเทา ) 1 / 2 "
4 ท่อพีวีซี ( สีเทา ) 3 / 4 "