ลำดับ ชื่อสินค้า นิ้ว ใบเสนอราคา
1 สามทาง - หนา ฟ้า 1 / 2 "
2 สามทาง - หนา ฟ้า 3 / 4 "
3 สามทาง - หนา ฟ้า 1"
4 สามทาง - หนา ฟ้า 1 - 1/4"
5 สามทาง - หนา ฟ้า 1 - 1/2"
6 สามทาง - หนา ฟ้า 2"
7 สามทาง - หนา ฟ้า 2 - 1/2"
8 สามทาง - หนา ฟ้า 3"
9 สามทาง - หนา ฟ้า 4"
10 สามทาง - หนา ฟ้า 6"