รายละเอียด บริการต๊าฟเกลียวท่อประปา

   1 )  สำหรับท่อประปา   :   ขนาดระหว่าง  1/2"  -  4"

   2 )  สำหรับท่อประปา   :   รุ่น BS - M  ( คาดน้ำเงิน )  เท่านั้น

   3 )  สำหรับท่อประปา   :   เป็นท่อใหม่ และ ไม่ผ่านการใช้งาน

   4 )  ลูกค้าสามารถสอบถามราคาต๊าฟเกลียวท่อประปา ด้วยช่องทางต่อไปนี้

                A.  ทางโทรศัพท์

                B.  ทางเมนูขอใบเสนอราคา