รายละเอียด บริการจัดส่งสินค้า

  1 )  จัดส่ง ด้วยรถ กระบะ 4 ล้อ และ บรรทุกเล็ก  4  ล้อ

  2 )  ราคาค่าจัดส่ง ขึ้นกับ ปริมาณการสั้งซื้อ  และ ระยะทาง

  3 )  ลูกค้าสามารถสอบถามราคาจัดส่งสินค้า ด้วยช่องทางต่อไปนี้

           A.  ทางโทรศัพท์

           B.  ทางเมนูขอใบเสนอราคา  ( ลูกค้าสามารถแนบแผนที่ ที่ลูกค้าต้องการให้ทางร้านจัดส่ง )