ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( นิ้ว )ด้าน ( นิ้ว )ความหนา ( มม.)ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) 1 / 2"1 / 2"16
2 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) - สั่งพิเศษ 1 / 2"1 / 2"1.26
3 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) 3 / 4"3 / 4"16
4 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) 3 / 4"3 / 4"1.26
5 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) 1 "1 "16
6 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) 1 "1 "1.26
7 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) 1 - 1/4"1 - 1/4"16
8 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) - สั่งพิเศษ 1 - 1/4"1 - 1/4"1.26
9 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) 1 - 1/2"1 - 1/2"16
10 แป๊บโปร่ง เกรด 201 ผิว BA ( เงา ) - สั่งพิเศษ 1 - 1/2"1 - 1/2"1.26