ลำดับ ชื่อสินค้า กว้าง ( นิ้ว )หนา ( นิ้ว )ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวเงา ) 1 / 2"1 / 8"6
2 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวเงา ) 5 / 8"1 / 8"6
3 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวเงา ) 3 / 4"1 / 8"6
4 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวเงา ) 1"1 / 8"6
5 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวเงา ) 1 - 1/4"1 / 8"6
6 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวเงา ) 1 - 1/2"1 / 8"6
7 สแตนเลสแบน เกรด 201 ( ผิวเงา ) 2"1 / 8"6