ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( ฟุต )ด้าน ( ฟุต )หนา ( มม. ) ใบเสนอราคา
1 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ผิว MR ( เงา ) - สั่งพิเศษ 480.7
2 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ผิว MR ( เงา ) - สั่งพิเศษ 480.9
3 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ผิว MR ( เงา ) - สั่งพิเศษ 481.0
4 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ผิว MR ( เงา ) 481.2
5 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ผิว MR ( เงา ) - สั่งพิเศษ 481.5
6 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ผิว MR ( เงา ) - สั่งพิเศษ 483.0