ลำดับ ชื่อสินค้า ด้าน ( ฟุต )ด้าน ( ฟุต )หนา ( มม. ) ใบเสนอราคา
1 แผ่นสแตนเลส เกรด 304 ผิว No.1 ( ด้าน ) - สั่งพิเศษ 483.0