ลำดับ ชื่อสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ( นิ้ว )ยาว ( เมตร ) ใบเสนอราคา
1 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 1 / 8"6
2 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 3 / 16"6
3 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 1 / 4"6
4 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 5 / 16"6
5 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 3 / 8"6
6 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 1 / 2"6
7 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 5 / 8"6
8 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 3 / 4"6
9 เพลากลม สแตนเลส เกรด 304 1"6