หมายเหตุ : จำหน่าย เฉพาะ ตรายี่ห้อ " สิงห์แดง "

ลำดับ ชื่อสินค้า ความหนา ( มม. )ด้าน ( ฟุต )ด้าน ( ฟุต ) ใบเสนอราคา
1 สังกะสี ( แผ่นเรียบ ) เบอร์ 28 0.3548
2 สังกะสี ( แผ่นเรียบ ) เบอร์ 26 0.4548
3 สังกะสี ( แผ่นเรียบ ) เบอร์ 24 0.5548
4 สังกะสี ( แผ่นเรียบ ) เบอร์ 22 0.748
5 สังกะสี ( แผ่นเรียบ ) เบอร์ 20 0.948
6 สังกะสี ( แผ่นเรียบ ) เบอร์ 19 1.048
7 สังกะสี ( แผ่นเรียบ ) เบอร์ 18 1.248